Nachruf – Würdigung Ludo Knaepkens

Nachruf für Ludo Knaepkens:Nachruf für Ludo Knaepkens

Textquelle: Jürgen Hein/BERiD e.V.
Bildquelle:  Martin Treichel/BERiD e.V.